Daarnaast kan de Sportmasseur:

  • In het geval van een acute blessure of andere verwondingen eerste hulp verlenen. De sportmasseur zal de getroffen persoon daarna echter altijd doorverwijzen naar een arts of ziekenhuis voor de diagnose en verdere behandeling.
  • Bij personen die hersteld zijn van een blessure een functietest afnemen en eventueel een tapeconstructie en/of bandage bij het betreffende lichaamsdeel aanbrengen. Bij voorkeur na goedkeuring van de behandelend arts of fysiotherapeut.
  • Personen met chronische lichamelijke klachten behandelen mits het doel van de behandeling niet therapeutisch is.